Hypnoosi

Hypnoositilan ymmärretään olevan tajunnantila, jonka ihminen voi kokea selkeän valvetilan ja unitilan välillä. Olotilana tämä on siis kaikille tuttu. Tässä olotilassa mieli on avoin uuden oppimiseen ja eri asioiden uudelleen määrittämiselle. Kielikuva … ” tällöin mielen tietoisen osan ja tiedostamattoman osan vuoropuhelu tehostuu… mieli avautuu” kuvaa hyvin ilmiötä.

Kohdealueet, joihin olen yleisemmin käyttänyt hypnoosia

  • erilaiset pelot
  • jännittäminen
  • uupuminen
  • unettomuus
  • kivun hallinta
  • psyykkinen valmennus (esiintyminen, kilpailutilanteet)
  • oppimisen tehostaminen

Tehokkuus

Yksi hypnoosin taustaolettamuksista on, että rentoutumisen ja hypnoosin aikana luodut suggestiot ja mielikuvat toimivat alitajuisesti ja oppiminen tehostuu. Tähän perustuvat hypnoosivalmennuksen ja -terapian hyvät tulokset.

Hypnoositilan löytäminen on mahdollista

Hypnoositila on siis tajunnantila valvetilan ja unitilan välillä, joten se on periaatteessa kaikkien saavutettavissa. Vaipuminen rentoutuneeseen oloon ja hypnoosiin on omaehtoinen tapahtuma, jossa terapeutilla on vain ohjaajan rooli.

Hypnoosityöskentely on vuorovaikutustapahtuma, jossa terapeutti hyödyntää rentoutuksen ja hypnoosin antamia mahdollisuuksia auttaa asiakasta saavuttamaan yhteisesti sovitut tavoitteet. Hypnoositerapia ei anna ratkaisuja, vaan herättää ratkaisut syntymään asiakkaan mielessä, asiakkaan omassa maailmankuvassa. Hypnoositerapia on asiakkaan itsemääräämisoikeutta, arvomaailmaa ja maailmankuvaa kunnioittava lähestymistapa.

Asiakkaalle ohjataan erilaisia käytännön menetelmiä motivoida ja kannustaa itseään. Useimmat ihmiset kokevat hypnoosin rentouttavana, sisäisesti tasapainoisena tilana, jossa on helppo keskittyä ja asiat ikään kuin selkiintyvät. Mieli löytää uusia oivalluksia ja näkökulmia. Hypnoositilassa ihminen on tietoinen ympäristön tapahtumista ja virkistäytyminenkin hypnoosista voi tapahtua milloin tahansa asiakkaan niin halutessa

Lue lisää hypnoosista osoitteesta http://www.hypnoosi.net


Kommentointi on suljettu.

Tuula Haapanen  /  040 738 9940  /  tuula.haapanen(at)alfafysio.fi    /    Facebook    /    Alfafysion esite
Tietosuojaseloste   Rekisteriseloste