Morenolaiset menetelmät

Toiminnalliset menetelmät psykofyysisessä fysioterapiassa

Toiminnallisten menetelmien teoreettisena perustana on J.L. Morenon teoriat psykodraamasta, sosiometriasta ja ryhmäpsykoterapiasta. Psykodraaman ihmiskäsitys on kokonaisvaltainen.

Päätavoitteena on spontaaniuden ja luovuuden mahdollistaminen, joka virittää tarvittavaan muutokseen asiakkaan omassa arjessa.

Toiminnallisia menetelmiä voi käyttää sekä ryhmä-, että yksilötyöskentelyssä. Toiminnallisten menetelmien avulla on mahdollista löysätä ja avata lukkoja sekä saada uutta virtaa esimerkiksi omaan toimintaan tai yhteistyöhön.

Konkreettisena tehtävänäni on tarjota selkeitä toiminnallisia harjoitteita, joiden kautta yksilö tai ryhmä voi kokeilla omia rajojaan sekä oivaltaa jotain uutta tai merkittävää itsestään sekä niistä teemoista, joita on päätetty käsitellä.

Toiminnallisuuden avulla on mahdollisuus vähentää ja raivata ilmaisun esteitä pois. Harjoitteilla avustetaan jo olemassa olevaa kehollista tietoa tulemaan näkyväksi. Harjoittelun avulla ihminen voi tulla tietoiseksi omasta taitoisuudestaan siten, että hän ottaa käyttöönsä juuri omat olemassa olevat voimavaransa ja sitä kautta kehittää toimintatasoaan.

morenolaiset menetelmät

 

Kommentointi on suljettu.

Tuula Haapanen  /  040 738 9940  /  tuula.haapanen(at)alfafysio.fi    /    Facebook    /    Alfafysion esite
Tietosuojaseloste   Rekisteriseloste