Sensomotorinen kuntoutus

Sensomotoriikka kertoo yksilön aivojen, aistien ja hermolihasjärjestelmän luontaisesta yksilöllisestä toimintatavasta

Sensomotorinen kehitys

Tutkimuksissa on todettu, että lapsi kuuntelee, hänen tasapainonsa kehittyy äidin liikkuessa ja hän on omalla tavallaan aktiivinen jo paljon ennen syntymäänsä. Jos lapsi altistuu psyykkiselle stressille ennen syntymäänsä, tämä voi aiheuttaa vauvalle jo varhaisia ahdistus- ja pelkotiloja.

Jokaisen yksilön sensomotorinen kehitys on läpi elämän jatkuva prosessi. Kehitystä kuvataan usein erillisten vaiheiden kautta. Vauvaiässä tapahtuvan sensomotorisen toiminnan kehitys on yksi näistä kehitysvaiheista ja luo tutkitusti pohjan hänen myöhemmälle kehitykselleen.

Refleksimuuntumisprosessin läpikäyminen on oleellinen edellytys kaikille tuleville kehityskausille. Muutosprosessissa varhaiset refleksit täyttävät tehtävänsä ja muuntuvat jälkireflekseiksi tai aikuisreflekseiksi, jotka

  • joko suojelevat automaattisesti (suojaheijasteet) tai
  • mahdollistavat tahdonalaisten lihasliikkeiden suorittamisen ja joustavan liikkumisen
  • mahdollistavat kommunikaatiotaitojen kehittymisen.

Sensomotorinen epätasapainotila

Primitiivirefleksit ohjaavat aivorungon alueelta sikiön ja vastasyntyneen motoriikkaa. Monien erilaisten syiden vuoksi refleksien muuntumisprosessiin voi tulla häiriöitä. Sensomotorisesta epätasapainotilasta puhutaan silloin, kun osa aisti-informaatiosta jää kokonaan saapumatta aivoille tai kun refleksiin kuluu normaalia pidempi aika, jolloin tietoinen tajunta ruuhkautuu. Sensomotorinen epätasapainotila voi ilmetä yksilöstä riippuen monella eri tavalla.

Sensomotoriset testit

Sensomotorisilla testeillä kartoitetaan testattavan henkilön omia kehon luontaisia ja yksilöllisiä taipumuksia ja vahvuuksia.

Seuraavassa on esimerkkejä muutamista varhaisreflekseistä, joita voidaan testata, sekä hoitaa ja lievittää niiden kehittymättömyyden aiheuttamista häiriöitä.

  • MORO-refleksin kehittymättömyys saattaa aiheuttaa arkuutta, hyperventilaatio herkkyyttä, hyökkäävyyttä, säikähtelyjä, impulsiivisuutta, pelkoja ja liiallista herkkyyttä, koetilanteessa alisuoriutumista, nopeaa suuttumista ja leppymistä
  • ATNR refleksi kehittymättömyys on saattanut jäädä kesken tasapainoelimen epätarkkuuden vuoksi suoraan tai välillisesti. Tällöin kehon keskilinjan löytyminen tai ylitys, saattaa tuottaa ongelmia. Kehon hahmotus varsinkin ristiselän alueella saattaa hämärtyä. ATNR refleksin kehittymättömyys saattaa aiheuttaa matemaattisia vaikeuksia ja monenlaista haittaa kirjoittamisessa.
  • STNR refleksin muuntumishäiriö tekee istumisen vaikeaksi; moni istuu omien jalkojensa päällä. Istuminen voi kipeyttää selän, lantion asento määrittää niskan asennon ja päinvastoin. Kirjallisien tehtävien tekeminen on mielekkäämpää lattialla tai sängyssä maaten kuin pöydän ääressä istuen. Oheistekeminen auttaa keskittymään kuunteluun tai katsomiseen Keskittymiskyky voi olla huono.
  • TLR refleksin muuntumishäiriö aiheuttaa huonoa tasapainoa. Jäykkä tai veltto lihashallinta hankaloittaa mm. juoksua.

Sensomotoriikan vaikutus hyvinvointiin ja jaksamiseen

Häiriöt oman kehon refleksien muuntumisprosessissa saattavat kuluttaa energiaa ja voimavaroja, sekä vaikeuttaa uuden taidon oppimista, vaikka ulkoisia stressitekijöitä olisikin oppinut jo säätelemään hyvin. Tällöin omien vahvuuksien käyttö ei onnistu kykyjen edellyttämällä tavalla.

Sensomotorinen kuntoutus ja harjoitteet voivat olla yhtenä apuna tällaisissa tilanteissa.

 

sensomotorinen kuntoutus

sensomotorinen kuntoutus

Kommentointi on suljettu.

Tuula Haapanen  /  040 738 9940  /  tuula.haapanen(at)alfafysio.fi    /    Facebook    /    Alfafysion esite
Tietosuojaseloste   Rekisteriseloste