Alfafysio

Mitä hyötyä sinulle on Alfafysion palveluista?

Opit

  • tunnistamaan omaa tapaasi rentoutua
  • tunnistamaan omaa tapaasi hengittää
  • liikkumaan luonnollisemmin ja helpommin
  • uusia selviytymiskeinoja arkeesi
  • tunnistamaan omat voimavarasi ja rajasi paremmin

Löydät

  • luottamusta itseesi ja omaan tapaasi toimia enemmän
  • luottamusta oman kehon viestien ymmärtämiseen
  • keinoja kipujen lievittämiseen
  • keinoja jännitysten lievittämiseen

Arvostat

  • kehoasi, sen reaktioita ja itseäsi enemmän
  • omia arvojasi enemmän

Huomaat

  • itsetuntemuksen lisääntyvän
  • luottamuksen lisääntyvän
  • asenteesi itseesi muuttuvan myönteisemmäksi
  • identiteettisi vahvistuvan
  • levollisuuden tunteen lisääntyvän

Kenelle Alfafysion palvelut sopivat?

Alfafysion asiakkaat tulevat monilta elämän osa-alueilta aikuisista  nuorista jo eläkeikään ehtineisiin, kannustajista kilpaurheilijoihin.

Palveluihin voi hakeutua omatoimisesti tai lääkärin lähetteellä (Kelan lomake SV 3FM), jolloin fysioterapiasta saa KELA-korvauksen.

Alfafysioon tulevan kuntoutujan vaivat ja oireet voivat olla hyvin erilaisia syntyperältään.

Palvelut soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään itsetuntemustaan ja tietoisuustaitojaan kehotyöskentelyn keinoin sekä henkilöille, joilla on oireita esimerkiksi seuraavilla alueilla 

  • hengitys
  • tuki- ja liikuntaelimistö
  • uni
  • mieliala
  • vireystila
  • syöminen
  • posttraumaattinen stressi
  • neurologia
  • tasapaino-koordinaatio
  • sensomotoriikka

 

Alfafysion asiakkaat tukevat monilta elämän osa-alueilta aikuistuvista nuorista jo eläkeikään ehtineisiin, kannustajista kilpaurheilijoihin.

Lääkärin lähetteellä Fysioterapiasta saa KELA-korvauksen.

Alfafysioon tulevan kuntoutujan vaivat ja oireet voivat olla hyvin erilaisia syntyperältään. Palvelut soveltuvat muun muassa seuraaviin oireisiin

ohengitystoiminnan häiriön

otuki- ja liikuntaelimistön kipu- ja jännitystilat

ounihäiriöt

opaniikki- ja ahdistuneisuushäiriöt

omasennus

ouupumus

osyömishäiriöt

otraumat

oneurologiset ongelmat

oliikkumisessa kömpelyyttä, jäykkyyttä

Erityisesti palveluista hyötyvät ne, jotka haluavat

olisää tietoa ja kokemusta oman kehon, mielen ja olemassaolon yhteyksistä

oopetella tunnistamaan erilaisten tunteiden kokemista omassa kehossa

oenemmän kontaktin omaan fyysiseen kehoon ja sisäiseen maailmaan

Kommentointi on suljettu.

Tuula Haapanen  /  040 738 9940  /  tuula.haapanen(at)alfafysio.fi    /    Alfafysion esite >>
Tietosuojaseloste   Rekisteriseloste