Tuula

Olen Tuula Haapanen, psykofyysinen fysioterapeutti YAMK ja -hengitysterapeutti. Opiskelin Satakunnan ammattikorkeakoulussa sekä fysioterapian perusopinnot – että ylemmän ammattikorkeakoulu tutkinnon hyvinvointiteknologian koulutusohjemassa.

Olen kiinnostunut ihmisestä kokonaisuutena. Ajatus kehon, mielen, sielun ja ympäristön yhteyden vaikutuksista tosiinsa on mielenkiintoinen ja jokaisen ihmisen kohdalla yksilöllisen tarkastelun ja tutkimisen arvoinen.

Vuorovaikutuksella on suuri merkitys terapiatilanteessa. Se on herättänyt uteliaisuuttani etsiä erilaisia tapoja, joiden avulla vuorovaikutuksen on mahdollista terapiatilanteessa ja kaikissa muissakin ympäristöissä kehittyä. Vuorovaikutuksen on mahdollista lisätä hyvinvointia ja kehon toimintojen sujuvuutta sekä suhdetta itseen.

Työssäni haluan toimia rinnalla kulkijana auttaen asiakkaan voimavarojen etsimisessä ja niiden käyttöön ottamisessa sillä tavalla ja sen aikaa, kun siihen on tarvetta. Uskon, että jokaisella ihmisellä on jo kaikki tarvitsemansa voimavarat olemassa, ne vain pitää löytää ja saada käyttöön.

Ennen päätoimiseksi liikkeenharjoittajaksi ryhtymistäni työskentelin yli kaksikymmentä vuotta terveyskeskuksen fysioterapiassa. Työ oli hyvin monipuolista. Minulla oli mahdollisuus oppia vuorovaikutuksesta sekä kehon, mielen ja ympäristön yhteydestä tosiinsa kotikäyntien, työterveyshuollon, vuodeosastojen, esimiestyön, apuväline- ja poliklinikkatoiminnan sekä erilaisten projektien ja ryhmien kanssa työskentelyn avulla.

Ammatillista osaamistani olen kehittänyt ja toimintatapaani syventänyt sekä laajentanut säännöllisellä opiskelulla. Useamman vuoden opiskelun ja  mielenkiinnon kohteena on ollut  J.L. Morenon teoriat ja ajatukset psykodraamasta, sosiometriasta ja ryhmäpsykoterapiasta sekä trauman vaikutukuksista kehoon. Opiskelu jatkuu yhä.

Psykofyysisestä fysioterapiasta voit lukea lisää sivulta – psykofyysinen fysioterapia.

Alfafysion kuulumisia löytyy sivulta  ajankohtaista.

 

– Moshe Feldenkrais

Tuula Haapanen

Tuula Haapanen

 • Fysioterapeutti (ylempi AMK), hyvinvointiteknologian jatko-opinnot
  • erikoistumisalueena
   • psykofyysinen fysioterapia
   • johtaminen ja esimiestyö sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • NLP Trainer/Kouluttaja
 • TRO; Morenolainen toiminnallinen ryhmätyönohjaaja
 • TRE-ohjaaja
 • Vakavien traumojen ja dissosiaatiohäiriöiden arviointi ja hoito
 • NLP Coach/ Valmentaja
 • Hengityskouluohjaaja
 • Rentoutusvalmentaja
 • Akupunktio-koulutus
 • Sensomotoriikka
 • Kraniosakraaliterapia
 • Neuraalikudoksen, rangan ja nivelten mobilisointi
 • Hypnoosin peruskoulutus TYT
 • Suggestoterapeutti
 • Ergonomian, psykologian ja aikuiskasvatuksen perusopinnot
 • Kinesioteippauksen perus- ja jatkokoulutus

Kommentointi on suljettu.

Tuula Haapanen  /  040 738 9940  /  tuula.haapanen(at)alfafysio.fi    /    Alfafysion esite >>
Tietosuojaseloste   Rekisteriseloste