Psykofyysinen hengitysterapia

Luontevan ja vapaan hengityksen avulla keuhkotuuletus paranee, hengitysrytmi tasaantuu ja kehon liiallinen jännittyneisyys vähenee.

Teemoja ja tavoitteita

  • Olemisen opettelu
  • Luvan antaminen sille, että saa olla sellainen kuin on
  • Oman hengitysrytmin löytäminen ja sen arvostaminen
  • Ajatusten voima hengityksen säätelyssä ja kehon toiminnoissa
  • Tilan antaminen omille kokemuksille, tuntemuksille ja sanojen liittäminen niihin

Olemisen ja tekemisen käsitteistä sekä niiden yhdistämisestä on syntynyt keskeisimmät harjoitukset hengityskouluun

Hengitys on kehon ja mielen välinen silta. Erilaiset mielentilat vaikuttavat hengitykseen.

Kenelle?

Hengityskoulun menetelmiä sovellan hyvin monenlaisten kuntoutujien kanssa työskennellessäni. Menetelmiä voin käyttää muun muassa henkilöiden kanssa, joilla on

  • hengitysongelmia
  • pelkoja
  • jännitystä
  • stressiä
  • uupumusta
  • ahdistusta
  • kipua
  • syömishäiriö
  • tarvetta varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen

OMAAN hengitykseen tutustumista ja sen ohjaamista käytän usein fysioterapiassa apuvälineenä muun fysioterapian ohessa yksilöhoidossa ja ryhmissä.

Ryhmissä hengitykseen tutustuminen voi olla yksi osa ryhmän toiminnassa tai ryhmä voi kokoontua kokonaan hengityksen teemalla.

Hengityskoulun viitekehyksestä

Objektisuhdeteoria ja varhaisen vuorovaikutuksen tutkimustieto ovat vaikuttaneet merkittävästi hengityskoulun ajattelu- ja toimintamalleihin.

Oikeaa hengitystapaa on mahdoton määritellä, mutta jokaiselle ominta ja sopivinta hengitystapaa voi tutkia, etsiä, kokeilla, harjoitella ja sen voi löytää.

Vapaa hengitys

Kommentointi on suljettu.

Tuula Haapanen  /  040 738 9940  /  tuula.haapanen(at)alfafysio.fi    /    Facebook    /    Alfafysion esite
Tietosuojaseloste   Rekisteriseloste