Psykofyysinen fysioterapia

Erikoistumisalueeni ja lähestymistapani fysioterapiaan on kokonaisvaltainen eli psykofyysinen.

Perusajatus

Perusajatuksena omassa toimintatavassani on kehon, mielen ja ympäristön vuorovaikutuksen etsiminen, oivaltaminen ja ymmärtäminen.

Tavoite

Tavoitteena on etsiä ja aktivoida jokaisessa ihmisessä olevaa tervettä ydintä sekä edistää ja ylläpitää kokonaisvaltaisesti hyvinvointia.

Yksilöllisyys

Toimintatapani on voimavarakeskeinen ja terveyslähtöinen. Fysioterapiassa edetään yksilöllisesti kuntoutujan tai ryhmän voimavarojen, motivaatiotason ja tavoitteiden mukaan. Tavoitteet fysioterapialle määritellään kuntoutujan ja ryhmän kanssa valmiuksien ja elämäntilanteen mukaan.

Psykofyysisessä fysioterapiassa

Yksinkertaisten harjoitteiden myötä on mahdollisuus oppia havainnoimaan, tunnistamaan ja tiedostamaan miten elämän eri vaiheet ja kokemukset sekä kivut ovat vaikuttaneet omiin asennetottumuksiin, tapaan liikkua, lihasten jännittyneisyyteen, hengitykseen ja keholliseen tapaan reagoida elämän erilaisiin tapahtumiin.

Omaan kehoon tutustumisen ja sen olemassa olon tietoisuuden parantumisen myötä oman hengitystavan tiedostaminen lisääntyy ja esimerkiksi lihasjännityksien, kipujen ja epätaloudellisen toiminnan ja liikkeiden lievittyminen mahdollistuu.

Oman kokemuksen kautta voi paremmin tunnistaa itsessään olevat voimavarat ja ongelmat. Esimerkiksi monet kuntoutujat ovat kertoneet, että heidän tietoisuutensa ja ymmärryksensä omasta kehosta on muuttunut pitkäaikaisen kivun seurauksena niin, että kipeää kehon osaa ei aina tunnista omaan kehoon kuuluvaksi. Harjoittelun myötä he ovat oppineet tunnistamaan, hahmottamaan ja käyttämään kehoaan uudella tavalla.

 

 – Moshe Feldenkrais

psykofyysinen fysioterapia

Mitä psykofyysinen fysioterapia on?

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisalue, jonka näkökulma ja sille tyypilliset fysioterapian keinot ovat sovellettavissa kaikille fysioterapian osa-alueille ja kaikki fysioterapiassa käytettävät keinot ja hoidot ovat käyttökelpoisia ja sovellettavissa psykofyysisessä fysioterapiassa.

Kokonaisvaltainen fysioterapia on kehittynyt siitä kokemuksesta, että fysioterapian tuloksilla on mahdollisuus jäädä pysyvämmiksi silloin kun siihen sisältyy kuntoutujan elämysten, tunteiden  ja kokemusten aktiivinen tiedostaminen ja niiden käsitteleminen.

Kokonaisvaltaisen fysioterapian perinne rakentuu teoriaan, jonka mukaan lihasjännitys, vaikeutunut hengitys, tunneperäiset tilat ja ongelmat aina liittyvät toisiinsa.

Yksilölliseen fysioterapiaan voi hakeutua omatoimisesti. Lääkärin lähetettä ei tarvita. Kelakorvaus fysioterapiasta poistui 1.1.2023

Lue lisää psykofyysisestä fysioterapiasta osoitteesta http://www.psyfy.net

 

Kommentointi on suljettu.

Tuula Haapanen  /  040 738 9940  /  tuula.haapanen(at)alfafysio.fi    /    Facebook    /    Alfafysion esite
Tietosuojaseloste   Rekisteriseloste