Alfafysio

Tervetuloa Alfafysio Tuula Haapanen – kotisivuille

Alfafysio tarjoaa terveys-, hyvinvointi-, kuntoutus-, ja koulutuspalveluja.

Olen Tuula Haapanen psykofyysinen fysio -ja hengitysterapeutti YAMK.

Kiinnostukseni ihmiseen kokonaisuutena johdatteli minut perustamaan Alfafysion vuonna 1998. Ajatus kehon, mielen, sielun ja ympäristön yhteyden vaikutuksista tosiinsa on ihmeellinen, mielenkiintoinen ja jokaisen ihmisen kohdalla yksilöllisen tarkastelun ja tutkimisen arvoinen.

Työssäni haluan toimia rinnalla kulkijana palvellen ja auttaen voimavarojen etsimisessä sekä niiden käyttöön ottamisessa sillä tavalla ja sen aikaa, kun siihen on tarvetta. Uskon, että jokaisella ihmisellä on jo kaikki tarvitsemansa voimavarat olemassa, ne vain pitää löytää ja saada käyttöön oikealla tavalla, oikeaan aikaan.

Ammatillista osaamistani olen kehittänyt ja toimintatapaani syventänyt sekä laajentanut säännöllisellä opiskelulla. J.L. Morenon teoriat ja ajatukset kehosta, suhteista, rooleista ja selviytymisestä psykodraaman ja sosiodraaman näyttämöllä ovat olleet usean vuoden ajan opiskelun ja mielenkiinnon kohteena. Vakavien traumojen ja dissosiaatiohäiriöiden koulutuksen myötä vahvistui ajatus siitä, että keho voi olla todella hyvä tie traumatisoituneen avuttomuudentunteen vähentämisessä ja luottamuksen, turvallisuuden ja hallinnan tunteen rakentamisessa.

Kenelle Alfafysion palvelut sopivat?

Alfafysion asiakkaat tulevat monilta elämän osa-alueilta nuorista aikuisista jo eläkeikään ehtineisiin, kannustajista kilpaurheilijoihin.

Palveluihin voi hakeutua omatoimisesti tai lääkärin lähettämänä. Fysioterapian Kela-korvaus poistui 1.1.2023

Alfafysioon tulevan kuntoutujan vaivat ja oireet voivat olla hyvin erilaisia syntyperältään. esim.

  • hengitys
  • tuki- ja liikuntaelimistö
  • uni
  • mieliala
  • vireystila
  • syöminen
  • posttraumaattinen stressi
  • neurologia
  • tasapaino-koordinaatio
  • sensomotoriikka

Palvelut soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään itsetuntemustaan ja tietoisuustaitojaan kehotyöskentelyn keinoin. 

Mitä hyötyä sinulle on Alfafysion palveluista?

Voit oppia

  • tunnistamaan omaa tapaasi rentoutua
  • tunnistamaan omaa tapaasi hengittää
  • uusia selviytymiskeinoja arkeesi
  • tunnistamaan omat voimavarasi ja rajasi paremmin
  • itsesäätelykeinoja

Voit löytää

  • luottamusta itseesi ja omaan tapaasi toimia
  • luottamusta oman kehon viestien ymmärtämiseen
  • keinoja kipujen säätelyyn
  • keinoja jännitysten säätelyyn

Voit oppia arvostamaan

  • kehoasi, sen reaktioita ja itseäsi enemmän
  • omia arvojasi enemmän

Voit huomata 

  • itsetuntemuksen lisääntyvän
  • asenteesi itseesi muuttuvan myönteisemmäksi
  • identiteettisi vahvistuvan
  • levollisuuden tunteen lisääntyvän
 

– Moshe Feldenkrais

Tuula Haapanen

Tuula Haapanen

 • Fysioterapeutti YAMK
  • erikoistumisalueena
   • psykofyysinen fysioterapia
   • johtaminen ja esimiestyö sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • NLP Trainer/kouluttaja ja NLP Coach/valmentaja
 • TRO; Morenolainen toiminnallinen ryhmätyönohjaaja
 • TRE-ohjaaja
 • Vakavien traumojen ja dissosiaatiohäiriöiden arviointi ja hoito
 • Psykofyysinen hengityskouluohjaaja + jatkokoulutus
 • Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus
 • Rentoutusvalmentaja
 • Akupunktio-koulutus
 • Sensomotoriikka
 • Kraniosakraaliterapia
 • Neuraalikudoksen, rangan ja nivelten mobilisointi
 • Hypnoosin peruskoulutus TYT
 • Suggestoterapeutti
 • Ergonomian, psykologian ja aikuiskasvatuksen perusopinnot
 • Kinesioteippauksen perus- ja jatkokoulutus

Alfafysion asiakkaat tukevat monilta elämän osa-alueilta aikuistuvista nuorista jo eläkeikään ehtineisiin, kannustajista kilpaurheilijoihin.

Lääkärin lähetteellä Fysioterapiasta saa KELA-korvauksen.

Alfafysioon tulevan kuntoutujan vaivat ja oireet voivat olla hyvin erilaisia syntyperältään. Palvelut soveltuvat muun muassa seuraaviin oireisiin

ohengitystoiminnan häiriön

otuki- ja liikuntaelimistön kipu- ja jännitystilat

ounihäiriöt

opaniikki- ja ahdistuneisuushäiriöt

omasennus

ouupumus

osyömishäiriöt

otraumat

oneurologiset ongelmat

oliikkumisessa kömpelyyttä, jäykkyyttä

Erityisesti palveluista hyötyvät ne, jotka haluavat

olisää tietoa ja kokemusta oman kehon, mielen ja olemassaolon yhteyksistä

oopetella tunnistamaan erilaisten tunteiden kokemista omassa kehossa

oenemmän kontaktin omaan fyysiseen kehoon ja sisäiseen maailmaan

Kommentointi on suljettu.

Tuula Haapanen  /  040 738 9940  /  tuula.haapanen(at)alfafysio.fi    /    Facebook